Auto-line© Automatfiltre ML & MLE

HiFlux Auto-line filtre er designet som kompakte selvrensende automatfiltre i rustfrit syrefast stål EN 1.4404 med mange anvendelsesmuligheder. Filterets robuste konstruktion gør det velegnet til rensning af snart sagt alle væsker, såsom tungolie, smøreolie, bitumen, fedt, maling, tandpasta, vand, fermenteringsvæsker, benzin, sirup, kondensat, CIP væsker, antibiotika suspensioner m.fl.

Filteret anvendes, hvor der er krav til en automatisk kontinuerlig renseproces, hvor snavset koncentreres i filteret, indtil det drænes væk, mens filteret stadig er i drift.

Filtreringsprincippet er baseret på filterelementer, hvor snavspartiklerne opfanges på overfladen.

Under rensningen skrabes snavset ned i et drænkammer, hvorfra det med passende mellemrum drænes væk fra filteret. Dette resulterer i en defineret og absolut rensning af filteret.

Afdræningen styres individuelt og dermed reduceres produkttabet til et absolut minimum.

Ved rensning føres et skrabestempel igennem filtersien, hvorved snavset skrabes ned i et slamkammer i bunden af filteret. Da skrabestemplet er åbent, kan gennemstrømningen i filteret stadig foregå under afskrabningen. Dette betyder, at filteret kan arbejde hele tiden og at gennemstrømningen ikke afbrydes under rensningen.

Afdræningen af filteret foregår gennem bundventilen, som frit kan indstilles til at blive aktiveret efter et givent antal afskrabninger. Således opkoncentreres snavset før det skydes ud af filteret, hvilket reducerer produkttabet til et minimum.

Afdræningen foretages over en periode på normalt 1-3 sekunder, hvor der kan forekomme et mindre trykfald i systemet. Væskegennemstrømningen af filteret reduceres her kun med ca. 5-10% i det korte øjeblik, hvor afdræningen foregår.

E-versionen har forlænget luftcylinder. Derved forhindres muligheden for kryds kontaminering mellem mediet i beholderen og det pneumatiske system.

Der er i opbygningen af filteret lagt vægt på at gøre konstruktionen robust og driftsikker. Ved at begrænse antallet af bevægelige komponenter minimeres slidtage og krav til vedligehold. Den enkle opbygning gør filteret så servicevenligt, at der ikke er behov for ekstern assistance i forbindelse med service.

Kapacitet: 12 - 47 m3/h
Filtrering: 30 - 2000 µm
Tryk: 10 bar (16 bar)
Anvendelse: Hygiejnisk & Industri

Produktspecifikationer for selvrensende filter

HiFlux Auto-Line er fremstillet helt i rustfrit syrefast stål EN 1.4404. Filteret opfylder gældende standarder og normer for trykbeholdere, og er CE mærket i henhold til maskindirektivet.

Filteret kan leveres komplet med elektronisk styring og automatisk drænventil klar til installation. Filteret kan yderligere leveres med enkel timerstyring, ren pneumatisk styring eller uden styring.

Specialudførelser leveres i henhold til kundespecifikationer – typisk andre tryk- og/eller temperaturniveauer.

Kapacitet: (ved viskositet 1 cSt og som trykfilter)

Filteret bør kun installeres som trykfilter, og bør installeres i systemer som har et overtryk i forhold til omgivelserne.

Alle Auto-line filtre fremstilles som standard i henhold til trykudstyrs direktivet 97/23/EF artikel 3, stk. 3, men kan leveres med godkendelse i henhold til kategori I, II, III eller IV.
Auto-line filtre kan leveres med godkendelse til brug i eksplosiv atmosfære (zone 1 eller 21) i henhold til direktiv 94/9/EF.

Yderligere information

Filtrering

30 – 2000 µm

Tryk

16 bar

Kapacitet

4,5 – 243 m3/h

Du kunne også være interesseret i...

  • Auto-line© Automatfiltre M & ME

    Kapacitet: 9 - 27 m3/h
    Filtrering: 30 - 2000 µm
    Anvendelse: Hygiejnisk & Industri

Jeg er interesseret i at høre mere

Find en HiFlux partner nær dig

HiFlux Filtration A/S er specialiseret i at levere filterløsninger til industrielle formål. Virksomheden kan tilbyde flere end 20.000 kombinationsmuligheder inden for udvalget af standard filtre. Samtidig løses utallige specialopgaver tilpasset behovene hos de enkelte kunder. Derfor er rådgivning og problemløsning en vigtig del af virksomhedens aktiviteter.

Find partnere