Auto-line© R Automatfiltre MLR

HiFlux Auto-line R filtre er designet som kompakte selvrensende automatfiltre i rustfrit syrefast stål EN 1.4404 med mange anvendelsesmuligheder. Filterets robuste konstruktion gør det velegnet til rensning af snart sagt alle væsker, såsom tungolie, smøreolie, bitumen, fedt, maling, tandpasta, vand, fermenteringsvæsker, benzin, sirup, kondensat, CIP væsker, antibiotika suspensioner m.fl.

Filteret anvendes, hvor der er krav til en automatisk kontinuerlig renseproces, hvor snavset koncentreres i filteret, indtil det drænes væk, mens filteret stadig er i drift.

Filtreringsprincippet er baseret på filterelementer, hvor snavspartiklerne opfanges på overfladen.

Under rensningen skrabes snavset ned i et drænkammer, hvorfra det med passende mellemrum drænes væk fra filteret. Dette resulterer i en defineret og absolut rensning af filteret.

Afdræningen styres individuelt og dermed reduceres produkttabet til et absolut minimum.

Ved rensning bestryger et antal knive filtersien, hvorved snavset føres ned i et slamkammer i bunden af filteret efter samme princip som en roterende snegl. Dette princip bevirker at filteret får en stor snavskapacitet., p.g.a. et ofte bestrøget areal. Gennemstrømningen i filteret foregår stadig under afskrabningen, hvilket betyder, at filteret kan arbejde hele tiden og at gennemstrømningen ikke afbrydes under rensningen.

Afdræningen af filteret foregår gennem bundventilen, som frit kan indstilles til at blive aktiveret efter et givent tidsinterval. Således opkoncentreres snavset før det skydes ud af filteret, hvilket reducerer produkttabet til et minimum.

Afdræningen foretages over en periode på normalt 1-3 sekunder, hvor der kan forekomme et mindre trykfald i systemet. Væskegennemstrømningen af filteret reduceres her kun med ca. 5-10% i det korte øjeblik, hvor afdræningen foregår.

Filteret kan leveres henholdsvis som R-E version, hvor skrabeprocessen drives af en gearmotor eller som R-P version, hvor skrabeprocessen drives af en pneumatisk aktuator.

Der er i opbygningen af filteret lagt vægt på at gøre konstruktionen robust og driftsikker. Ved at begrænse antallet af bevægelige komponenter minimeres slitage og krav til vedligehold. Den enkle opbygning gør filteret så servicevenligt, at der ikke er behov for ekstern assistance i forbindelse med service. Endvidere er filteret kompakt designet, og vil derfor kunne benyttes i situationer hvor højden kan være en begrænsende faktor.

Kapacitet: 12 - 47 m3/h
Filtrering: 30 - 2000 µm
Tryk: 10 bar (16 bar)
Anvendelse: Hygiejnisk & Industri

Produktspecifikationer for selvrensende filter

HiFlux Auto-line R filteret er fremstillet helt i rustfrit syrefast stål EN 1.4404. Filteret opfylder gældende standarder og normer for trykbeholdere, og er CE mærket i henhold til maskindirektivet.

MLR-E filteret kan leveres komplet med elektronisk styring og automatisk drænventil klar til installation. MLR-P filteret kan yderligere leveres med ren pneumatisk styring eller uden styring.

Specialudførelser leveres i henhold til kundespecifikationer – typisk andre tryk- og/eller temperaturniveauer.

Kapacitet: (ved viskositet 1 cSt og som trykfilter)

Filteret bør kun installeres som trykfilter, og bør installeres i systemer som har et overtryk i forhold til omgivelserne.

Alle Auto-line filtre fremstilles som standard i henhold til trykudstyrs direktivet 97/23/EF artikel 3, stk. 3, men kan leveres med godkendelse i henhold til kategori I, II, III eller IV.
Auto-line filtre kan leveres med godkendelse til brug i eksplosiv atmosfære (zone 1 eller 21) i henhold til direktiv 94/9/EF.

Yderligere information

Filtrering

30 – 2000 µm

Tryk

16 bar

Kapacitet

4,5 – 243 m3/h

Du kunne også være interesseret i...

 • Auto-line© R Automatfiltre XXLR

  Kapacitet: 61 - 243 m3/h
  Filtrering: 30 - 2000 µm
  Anvendelse: Hygiejnisk & Industri
 • Auto-line© R Automatfiltre LR

  Kapacitet: 20 - 66 m3/h
  Filtrering: 30 - 2000 µm
  Anvendelse: Hygiejnisk & Industri
 • Auto-line© R Automatfiltre XLR

  Kapacitet: 27 - 110 m3/h
  Filtrering: 30 - 2000 µm
  Anvendelse: Hygiejnisk & Industri
 • Auto-line© Automatfiltre VLR-E

  Kapacitet: 448 - 970 m3/h
  Filtrering: 100 - 1000 µm
  Anvendelse: Industri

Jeg er interesseret i at høre mere

Find en HiFlux partner nær dig

HiFlux Filtration A/S er specialiseret i at levere filterløsninger til industrielle formål. Virksomheden kan tilbyde flere end 20.000 kombinationsmuligheder inden for udvalget af standard filtre. Samtidig løses utallige specialopgaver tilpasset behovene hos de enkelte kunder. Derfor er rådgivning og problemløsning en vigtig del af virksomhedens aktiviteter.

Find partnere