Bernoulli selvrensende filtre

Bernoulli filteret er et automatisk selvrensende filter specielt fremstillet med henblik på filtrering af vand ved indtag til kølesystemer eller i lukkede processer. Dette stiller helt specifikke krav til materialevalg, styrke og opbygning idet filteret ofte installeres i meget belastede miljøer.

Filteret er opbygget så det kan fungere kontinuerligt – gennemstrømningen afbrydes ikke under renseprosessen – hvorfor der ikke er behov for at montere et sekundært filter i kredsløbet. Filteret har yderligere et yderst ringe tryksætnings behov for at kunne operere (fra 0,3 bar).

Den unikke anvendelse af Bernoulli princippet gør, at filteret udviser et tilnærmelsesvis konstant tryktab under driften. Andre filtre vil typisk have et voksende tryktab imellem renseprocessen. Da Bernoulli filteret ikke er underlagt dette forhold, gør det gennemstrømningen igennem køle systemet mere jævnt med bedre energiforhold og enklere styring som resultat.

Filteret er konstrueret med gode anti-korrosive egenskaber. Filterhuset er fremstillet af rustfrit syrefast stål EN 1.4404, PVC eller glasfiber. Filter sien er lavet af EN 1.4404, Duplex eller Titan. Dette gør filteret særdeles velegnet til filtrering af selv hav- eller brakvand ved højere temperaturer, og til installationer i disse miljøer.

Bernoulli filteret er samtidigt kompakt og kan monteres direkte på rørledningen. Enhver horisontal eller vertikal montering er ligeledes mulig.

Filteret anvendes overalt hvor der er behov for filtrering i forbindelse med kølevands indtag fra havet, søer, floder eller havne. Også recirkulerede kølesystemer kan med fordel monteres med filteret således at varmevekslere, pumper, ventiler og andet udstyr beskyttes mod ødelæggende eller tilstoppende partikler og snavs.

Check også Auto-line automatisk selvrensende filter til filtrering af mange forskellige typer af væsker.

 

Renseproces:
Rense processen igangsættes når et i filteret lokalt målt trykfald overstiger referenceværdien. Overvågningen foretages af en styring som er opbygget ud fra philosofien om at filteret i videst mulig omfang skal være selvkørende. Dette betyder bl.a. at der i tilfælde af strømsvigt igangsættes en selvindkobling af filteret når strømmen vender tilbage. Filteret kan derfor overlades helt til sig selv, idet det via alarm vil signalere om der er behov for inspektion.

Renseprocessen styres yderligere af en timerfunktion, som dersom det interne trykfald ikke har givet signal til rensning, aktiverer en skylleproces. Dette forhindrer at snavs partikler får lejlighed til at sætte sig fast i filteret, og at der kan køres kontinuerligt.

Fig. 1 viser filteret i normal drifts situation. Skylleventilen er lukket og rensestemplet er trukket helt tilbage fra filterkurven. Snavset vil hovedsageligt sætte sig i filterkurvens øvre del, hvor udgangen fra filteret befinder sig. Under driften vil snavs zonen vandre mod indløbet af filteret. En reel ændring i differenstrykket over filteret vil ikke kunne påvises før snavset har reduceret det frie filter areal så det er mindre end indløbsarealet. Det interne trykfald vil da allerede have registreret at filteret er snavset og aktiverer renseprocessen.

Fig. 2 viser den første fase i renseprocessen. Her åbner skylleventilen og større partikler skylles ud. Renseprocessen startes af det interne tryktab eller efter et forudindstillet  mindste tidsinterval mellem skylningerne.

Fig. 3 viser anden fase af renseprocessen. Her bevæges stemplet to gange ned i kurven. Stemplet berører ikke siderne af filterkurven, men skaber en spalte, hvorved vandets hastighed øges. Dette medfører at der opstår et lokalt undertryk lige ved stemplet og væskens retning reverseres lokalt og snavs partikler skylles væk fra filterkurvens overflade.

Princippet fungerer som om overfladen bliver støvsuget ren. De løsnede partikler skylles ud gennem slam afgangen.

Da stemplet ikke berører filter kurven sker der ingen slid på disse dele. Ligeledes er filteret opbygget med et minimum af bevægelige dele, hvilket reducerer behovet for service og vedligehold markant.

Kapacitet: 0 - 10.000 m3/h
Filtrering: 0,2 - 2 mm
Tryk: 10 bar
Anvendelse: Industri

Produktspecifikationer for Bernoulli selvrensende filter

Specifikationer:

Filteret leveres komplet med sikurv, elektronisk styring, magnetventiler for styring af skylleventil og cylinder, skylleventil og differenstrykskontakt. Filteret opfylder gældende standarder og normer for trykbeholdere og er CE mærket. Krav til system tryk for drift er fra 0,3 bar.

Yderligere information

Filtrering

30 – 2000 µm

Tryk

16 bar

Kapacitet

4,5 – 243 m3/h

Du kunne også være interesseret i...

 • Auto-line® Automatfiltre M & ME

  Kapacitet: 9 - 27 m3/h
  Filtrering: 30 - 2000 µm
  Anvendelse: Hygiejnisk & Industri
 • Auto-line® Automatfiltre ML & MLE

  Kapacitet: 12 - 47 m3/h
  Filtrering: 30 - 2000 µm
  Anvendelse: Hygiejnisk & Industri
 • Auto-line® Automatfiltre L & LE

  Kapacitet: 20 - 66 m3/h
  Filtrering: 30 - 2000 µm
  Anvendelse: Hygiejnisk & Industri
 • Auto-line® Automatfiltre XL & XLE

  Kapacitet: 27 - 110 m3/h
  Filtrering: 30 - 2000 µm
  Anvendelse: Hygiejnisk & Industri

Jeg er interesseret i at høre mere

Find en HiFlux partner nær dig

HiFlux Filtration A/S er specialiseret i at levere filterløsninger til industrielle formål. Virksomheden kan tilbyde flere end 20.000 kombinationsmuligheder inden for udvalget af standard filtre. Samtidig løses utallige specialopgaver tilpasset behovene hos de enkelte kunder. Derfor er rådgivning og problemløsning en vigtig del af virksomhedens aktiviteter.

Find partnere