HiFlux Filterposer

HiFlux Filterposer er specielt fremstillet med henblik på filtrering af væsker, hvilket stiller helt specifikke krav til materialevalg, styrke og fiberstruktur samt behandling.

Ved anvendelse af posefiltrering er rigtigt valg af posen afgørende for resultatet. Type af filtermaterialet, materiale kvaliteten, opbygning, frem-stilling, herunder konfektionering og syning af pose er væsentlige elementer i opnåelse af et succesfuldt og kontinuerligt godt filtreringsresultat.

En bred vifte af forskellige materialer anvendes i dag til filterposer. De væsentligste er Viskose, Nylon, Polyamid, Polypropylen, Polyester og Teflon.

VISKOSE har en god holdbarhed overfor opløsningsmidler men er følsom overfor syre og baser. POLYAMID (PA) har en god kemisk bestandighed men er følsom overfor mange syrer, stærkere baser og oxidationsmidler. POLYPROPYLEN (PP) er særdeles kemikaliebestandig og er tolerant overfor syre og baser men er følsom overfor aromatiske kulbrinter og stærke oxidationsmidler. Anvendeligheden er begrænset til tempera-turer under 90-100°C. POLYESTER (PE) er et af de mest anvendelige materialer med god kemikalie og temperatur bestandighed – materialet er dog hydrolyse følsom. TEFLON (PTFE) har en fremragende kemikalie og temperatur-bestandighed. Materialet har dog begrænset bestandighed overfor flourholdige kulbrinter og opløselige alkalimetaller.

Ved filterposer skelnes der mellem to hovedtyper:

 1. Nålefilt består af sammennålede fibre, der giver en tre-dimensionel struktur med høj porøsitet. Dette resulterer i dybdefiltrering, hvor de større partikler bliver til-bageholdt på overfladen og de mindre partikler bliver opfanget inde i fiberstrukturen. Filtrerings effektiviteten kan ikke fastslås i absolut værdier, men udtrykkes nominelt, hvilket vil sige at effektiviteten ved en given filtreringsgrad for HiFlux Filterposer vil være på ca. 70-80%. Og derfor vil en lille del af mindre partikler passe-re filteret. Ønskes der højere effektivitet bør en lavere filtreringsgrad derfor vælges. Nålefilt poser kan i nogen omfang vaskes og genbruges.
 2. Monofilament, eller vævet udførelse resulterer i en overflade filtrering, hvor partiklerne lægger sig på den vævede overflade af materialet. Trådene i vævet er bundet til hinanden, hvilket sikrer en fast filtreringsgrad og minimal fiber migration. Monofilament poser kan oftest vaskes og genbruges.

Filtrering af gas/luft og væsker med nålefilt er ikke direkte sammenlignelig. Ved væske filtrering er partiklerne suspenderet i en væske, der virker som bære medie, gennemstrøm-ningshastigheden gennem vævet er lavt sammenholdt med gas/luft filtrering. Partiklerne vil derfor have en langt større tendens til at lade sig bære med strømmen og finde passage gennem filtermediet. Dette forhold er absolut kardinalt når filtermaterialets filtreringsgrad gradueres.

Filtrering: 1 - 800 µm
Anvendelse: Industri

Produktspecifikationer

Ved valg af materiale kvalitet er luftprocenten (void Volume) en væsentlig faktor for filtermediets evne til at fastholde større mængder af snavs. Fri volumen stiger med aftagende tråd eller fibertykkelse i filtermediet og giver øget antal porer i materialet, som kan opfange og fastholde snavs partikler. Ved samme filtreringsgrad vil et filterelement med en høj luftprocent alt andet lige være langt bedre med længere levetid og lavere start differenstryk som resultat.

Ved geometrisk korrekt design og omsorgsfuld fremstilling er det muligt at opnå størst mulig styrke i filterposerne og undgå perforering af filtermaterialet under syningen af posen. Perforering under syningen giver anledning til sivning mellem snavs siden og ren siden af posen med ringere tilbageholdelse.

Materialernes kemiske resistens og kompabilitet med den væske, der skal filtreres, er meget væsentlig for at få et godt resultat og en fornuftig levetid for posen. Da processer og filtreringsopgaver ofte er unikke, bør leverandøren af filter poserne inddrages i det korrekte valg, således at den absolut mest passende kombination vælges.

1) Poser for HiFlux filtre af typen Micro-Line
2) Poser for HiFlux filtre af typen TP
3) Max. differenstryk er afhængig af støttekurven

TP poser er forsynet med topring af rustfrit syrefast stål. Mikro poserne en EPDM tætning. De øvrige poser leveres som standard med – ring i rustfrit syrefast stål. HiFlux Filterposer er udformet så de passer til filterhuse fra de fleste førende producenter. Filterposer i andre størrelser og materialer fremstilles i samarbejde med vor tekstilingeniør.

Yderligere information

Filtrering

30 – 2000 µm

Tryk

16 bar

Kapacitet

4,5 – 243 m3/h

Du kunne også være interesseret i...

 • MICRO-line 1050 filter

  Kapacitet: 12 - 31 m3/h
  Filtrering: 1 - 1000 µm
  Anvendelse: Industri
  Læs mere
 • Mini Rustfrie Posefiltre

  Kapacitet: 2 - 150 m3/h
  Filtrering: 1 - 1000 µm
  Anvendelse: Industri
  Læs mere
 • TWP Rustfrie Posefiltre

  Kapacitet: 2 - 150 m3/h
  Filtrering: 1 - 1000 µm
  Anvendelse: Industri
  Læs mere
 • TWP4 Rustfrie Posefiltre

  Kapacitet: 2 - 150 m3/h
  Filtrering: 1 - 1000 µm
  Anvendelse: Industri
  Læs mere

Jeg er interesseret i at høre mere

Find en HiFlux partner nær dig

HiFlux Filtration A/S er specialiseret i at levere filterløsninger til industrielle formål. Virksomheden kan tilbyde flere end 20.000 kombinationsmuligheder inden for udvalget af standard filtre. Samtidig løses utallige specialopgaver tilpasset behovene hos de enkelte kunder. Derfor er rådgivning og problemløsning en vigtig del af virksomhedens aktiviteter.

Find partnere