LSS 1 sifiltre

HiFlux LSS 1 Sifiltre er udviklet specielt for anvendelse som beskyttelsefiltre for distributions‐ og transmissionssystemer i energisektoren.

Funkionsmæssigt anvendes filtrene til beskyttelse af pumper, varmevekslere, ventiler, kedler og rør mm.

I udformningen af filteret er der lagt vægt på at optimere gennemstrømnings forholdene således at der opnås maksimal kapacitet med mindst muligt tryktab over hele driftsperioden. Dette er opnået ved specielt design af filtersien, hvilket gør, at tilbageholdt snavs ikke fastholdes i eller på filteroverfladen, men bundfældes i enten filtersien eller filterhuset. Dette efterlader et aktivt og åbent filterareal i hele driftsperioden, og dermed et markant lavt energi‐forbrug samt længere intervaller mellem behov for manuel rensning.

Energi forbruget til drift af LSS 1 filteret er typisk 70 ‐ 80% lavere end konventionelle filtre og snavs samlere. Ved et simpelt kredsløb i størrelsen DN100 kan dette betyde en besparelse på op til 22.000 kWh i reduceret energifor‐brug.

Filteret leveres i to standardversioner, hvor snavset tilbageholdes enten i si‐indsatsen Type LSS 1, eller hvor det bundfældes i filterhuset, Type LSS 1 RF. Versionen med bundfældning i filterhuset giver mulighed for at udslamme filteret gennem dræn i bunden uden at afbryde gennemstrømningen af filteret.

Bund‐udslamnings‐typen anvendes ofte i anlæg med høj snavsbelastning. Udslamningen foretages eventuelt over en ventil sluse så større trykstød i systemet undgås.

Filterhuset er fremstillet af opsvejst certifikat stål og designet for kompakt installation i systemer med højt tryk og temperatur. Fremstillingen er om‐fattet af en høj kvalitetskontrol som omfatter materialekontrol med fuld sporbarhed, løbende proceskontrol, svejsekontrol i henhold til designnorm samt hydraulisk trykprøvning i henhold til EN 13445. Materiale certifikater EN 10204 3.1., NDT rapport fra svejsekontrol og EF‐overensstemmelseserklæring i henhold til PED direkƟv 97/23/EF.

Filtersien er udviklet til at modstå kraftige påvirkninger fra større fremmedlegemer som med stor hastighed måtte blive ført gennem systemet. LSS 1 og LSS 1 RF leveres som standard med filtrering 1 mm, 3 mm, 6 mm og 8 mm. LSS 1 RF kan også leveres med filtrering 0,5 mm. Udluftningen er bygget ind i siden af filterhuset og muliggør tilslutning til udluftningskredsløb, som ikke skal demonteres ved rensning af filteret da låget kan afmonteres frit.

Specialudførelse med hensyn til indbygning, kapaciteter, temperatur og tryk fremstilles i samarbejde med vor konstruktionsafdeling. Filteret fremstilles som standard i henhold til PED direktivet 97/23/EF.

Kapacitet: 42 - 1140 m3/h
Filtrering: 1 - 8 mm (RF 0,5 - 8 mm)
Tryk: 16/25 bar
Anvendelse: Industri
Kategori: Tag:

Produktspecifikationer

lss-1-sifiltre

Kapacitet: (som trykfilter ved differenstryk 0,1 bar og viskositet 1 cSt)

NB: For LSS 1 RF skal kapaciteten reduceres med 10% i ovenstående tabel.

Yderligere information

Filtrering

30 – 2000 µm

Tryk

16 bar

Kapacitet

4,5 – 243 m3/h

Du kunne også være interesseret i...

  • LSS 4 sifiltre

    Kapacitet: 63 - 5280 m3/h
    Filtrering: 1 - 8 mm
    Anvendelse: Industri

Jeg er interesseret i at høre mere

Find en HiFlux partner nær dig

HiFlux Filtration A/S er specialiseret i at levere filterløsninger til industrielle formål. Virksomheden kan tilbyde flere end 20.000 kombinationsmuligheder inden for udvalget af standard filtre. Samtidig løses utallige specialopgaver tilpasset behovene hos de enkelte kunder. Derfor er rådgivning og problemløsning en vigtig del af virksomhedens aktiviteter.

Find partnere