Micro-line Unit

HiFlux Magnet/posefilter Units anvendes, hvor der er behov for en komplet løsning for pålidelig fjernelse af magnetiske partikler og kombinerer fordelene ved magnet- og posefiltrering.

HiFlux Units anvendes til delstrømsfiltrering i varme og køleinstallationer, idet både magnetiske og ikke-magnetiske partikler ned til under 1 mikron kan tilbageholdes i filteret.

Delstrømsfiltrering anvendes hvor der er krav om kontinuerligt gennemstrømning også under rensning af filteret. Effektiv fjernelse af snavs og magnetiske partikler fra væsken reducerer antallet af ned-brud i systemet og forlænger levetiden væsentligt for måleudstyr, varmevekslere, pumper, ventiler og andre komponenter.

Ved delstrøms filtrering ledes 5-15% af det totale flow ud af systemet og pumpes gennem magnet/posefilteret hvorefter det føres tilbage til systemet – renset for slam og magnetit. Da delstrømsfilteret ikke er placeret i hovedkredsen, kan gennemstrømningen i filteret afbrydes, og filteret renses, uden at hovedstrømmen afbrydes.

Vedvarende reduktion af slamindholdet reducerer sedimentationen i varmevekslere, rør og andre komponenter, hvilket er med til at holde varmetransmissionen i topform og reducerer korrosionen i systemet. Ligeledes reduceres fejlvisning i mekanisk måleudstyr og fejl ved induktiv måling minimeres, hvorfor en mere pålidelig måling af energifor-bruget kan opnås.

Magnetstavene i filteret er placeret i lederør, som styrer væsken igen-nem et magnetfelt, genereret af magneter med skiftende polaritet. Dette inducerer et felt om selv de mindste partikler, og giver dermed en effektiv tilbageholdelse af partikler på ned til mindre end 1 mikron. Filteret vil aktivt tilbageholde ferromagnetiske partikler samt enkelte jern-oxider af typen Fe3O4, g-Fe2O4, d-Fe2O3 og andre blandingsoxider af Fe3O4, hvor spinelstrukturen FeO er substitueret af andre oxider, f.eks. CoO, MnO, NiO, ZnO, Cr2O3.

Magnetstavene er af typen HiFlux, som er specielt udviklet til formålet. De har i forhold til traditionelt anvendte keramiske magneter 7 gange stærkere magnetfelt, hvorved både effektivitet og kapacitet er øget væsentligt.

Ikke-magnetiske partikler tilbageholdes effektivt i filterposen. (Se end-videre datablad for filterposer).

Kapacitet: 2,4 - 210 m3/h
Filtrering: 1 - 100 µm
Tryk: 10 - 16 bar
Anvendelse: Industri

Produktspecifikationer

Micro-line Unit

HiFlux Micro-line Unit er designet som en komplet enhed for delstrømsfil-trering i varme og kølesystemer med en gennemstrømning på 50 – 200 m3/h i hovedledningen.

Filter Uniten opfylder gældende standarder og normer for trykbeholdere og er CE mærket. Uniten leveres komplet med pumpe og filter med pose/magnetindsats monteret kompakt på galvaniseret bundramme.

Kapacitet ved 1 cSt og 10 mikron filtrering:

 • Micro-line Unit:                  7,5 m3/h ved 5,0 mVs (design flow)
 • Micro-line HiFlux Unit:     10 m3/h ved 6,5 mVs (design flow)

Den integrerede Unit er fuldt ud gennemtestet og er enkel og hurtig at installere.

Som tilbehør kan differenstryksindikator monteres (se separat datablad for differenstrykindikator). Filteret er yderligere forberedt for montage af sivekreds for montage af pH-elektrode for automatisk kemikalie doseringsanlæg.

Yderligere information

Filtrering

30 – 2000 µm

Tryk

16 bar

Kapacitet

4,5 – 243 m3/h

Du kunne også være interesseret i...

 • Auto-line® Automatfiltre M & ME

  Kapacitet: 9 - 27 m3/h
  Filtrering: 30 - 2000 µm
  Anvendelse: Hygiejnisk & Industri
 • Auto-line® Automatfiltre L & LE

  Kapacitet: 20 - 66 m3/h
  Filtrering: 30 - 2000 µm
  Anvendelse: Hygiejnisk & Industri
 • Auto-line® Automatfiltre XL & XLE

  Kapacitet: 27 - 110 m3/h
  Filtrering: 30 - 2000 µm
  Anvendelse: Hygiejnisk & Industri
 • Auto-line® Automatfiltre ML & MLE

  Kapacitet: 12 - 47 m3/h
  Filtrering: 30 - 2000 µm
  Anvendelse: Hygiejnisk & Industri

Jeg er interesseret i at høre mere

Find en HiFlux partner nær dig

HiFlux Filtration A/S er specialiseret i at levere filterløsninger til industrielle formål. Virksomheden kan tilbyde flere end 20.000 kombinationsmuligheder inden for udvalget af standard filtre. Samtidig løses utallige specialopgaver tilpasset behovene hos de enkelte kunder. Derfor er rådgivning og problemløsning en vigtig del af virksomhedens aktiviteter.

Find partnere