Selvrensende filtre AKS-137

HiFlux AKS-137 Automatfiltre er designet som et kompakt selvrensende automatfilter med mange anvendelsesmuligheder. Filterets robuste konstruktion gør det velegnet til rensning af snart sagt alle væsker, så som tungolie, smøreolie, bitumen, fedt, maling, tandpasta, vand, fermenterings væsker, benzin, sirup, kondensat, CIP væsker, antibiotika suspensioner m.fl.

Filteret anvendes, hvor der ønskes en kontinuerlig drift uden afbrydelse af gennemstrømningen. Renseproces igangsættes automatisk ved et forud indstillet differenstryk, og snavset opkoncentreres i filteret, indtil det drænes væk.

Filtreringsprincippet er baseret på et asymmetrisk kantspalteelement, hvor snavspartiklerne opfanges på overfladen af filterelementet.

Under rensning drejer filterindsatsen, hvorved 3 stk. fastmonterede knive skraber snavset ned i et drænkammer, hvorfra det med passende mellemrum drænes ud af filteret. Dette resulterer i en defineret og absolut rensning af filteret.

Filteret kontrolleres af en integreret PLC-styring, hvilket giver mulighed for at programmere rense-sekvensen individuelt, så den er tilpasset den aktuelle opgave. Uddræningen styres individuelt, hvilket betyder, at renseprocessen er uafhængig af afdræningen. Dermed reduceres tabet af væske til et absolut minimum.

Da renseprocessen ikke kræver, at filteret afspærres fra den resterende del af systemet, vil gennemstrømningen af filteret stadig foregå under afskrabningen. Dette betyder, at filteret kan arbejde hele dagen, og at gennemstrømningen ikke afbrydes under rensningen.

Renseprocessen startes, når det forud indstillede differenstryk over filtersien nås på grund af tilsætning af filteroverfladen. Dette reference differenstryk kan frit indstilles via PLC styringen. Afdræningen af snavset foregår gennem bundventilen som på PLC styringen frit kan indstilles til at blive aktiveret efter et givent antal afskrabninger. Således op-koncentreres snavset, før det skydes ud af filteret, hvilket reducerer produkttabet markant.

Afdræningen foretages over en periode på normalt 1-3 sekunder, hvor der kan forekomme et mindre trykfald i systemet. Væske-gennemstrømningen af filteret reduceres her kun med ca. 5-10% i det korte øjeblik, hvor afdræningen pågår.

Der er i opbygningen af filteret lagt vægt på at gøre konstruktionen robust og driftsikker. Ved at begrænse antallet af bevægelige komponenter minimeres slitage og krav til vedligehold. Den enkle opbygning gør filteret så servicevenligt, at der ikke er behov for ekstern assistance i forbindelse med service.

For andre muligheder se også HiFlux Auto-Line, KS-137 og MKS-137 filtre.

Kapacitet: 25 - 150 m3/h
Filtrering: 50 - 3000 µm
Tryk: 16 bar
Anvendelse: Industri

Produktspecifikationer for selvrensende filter

HiFlux standardfiltre type KS leveres i rusfrit syrefast stål EN 1.4404. Filterelement er fuldsvejst i rusfrit syrefast stål EN 1.4404

Auto-line AKS 137

Det helautomatiske selvrensende kantspaltefilter AKS består af komplet filter med gearmotor, motorværn, PLC styring, 2 stk. tryktransmitter samt pneumatisk styret 1½” drænventil.

Kapacitet: (ved viskositet 1 cSt og som trykfilter)


*) Kapacitet i m /h / mikron

Filteret bør installeres som trykfilter i systemer som har et overtryk i forhold til omgivelserne på mindst 0,1 bar for at sikre en effektiv udslamning.

Yderligere information

Filtrering

30 – 2000 µm

Tryk

16 bar

Kapacitet

4,5 – 243 m3/h

Du kunne også være interesseret i...

  • Selvrensende filtre KS-137

    Kapacitet: 25 - 150 m3/h
    Filtrering: 50 - 3000 µm
    Anvendelse: Industri

Jeg er interesseret i at høre mere

Find en HiFlux partner nær dig

HiFlux Filtration A/S er specialiseret i at levere filterløsninger til industrielle formål. Virksomheden kan tilbyde flere end 20.000 kombinationsmuligheder inden for udvalget af standard filtre. Samtidig løses utallige specialopgaver tilpasset behovene hos de enkelte kunder. Derfor er rådgivning og problemløsning en vigtig del af virksomhedens aktiviteter.

Find partnere