TM-P Magnet Posefiltre 4 – 20

HiFlux TM-P Magnet Posefiltre anvendes, hvor der er behov for pålidelig fjernelse af magnetiske partikler og kombinerer fordelene ved magnet- og posefiltrering.

TM-P filtre anvendes ved delstrømsfiltrering i fjernvarme og køleinstallationer, idet både magnetiske og ikke-magnetiske partikler ned til under 1 mikron kan tilbageholdes i filteret.

Delstrømsfiltrering anvendes i recirkulerede systemer, hvor der er krav om kontinuerlig gennemstrømning også under rensning af filteret. Effektiv fjernelse af snavs og magnetiske partikler fra væsken reducerer antallet af nedbrud i systemet og forlænger levetiden væsentligt for måleudstyr, varmevekslere, pumper, ventiler og andre komponenter.

Ved delstrøms filtrering ledes 5-15% af det totale flow ud af systemet og pumpes gennem magnet/posefilteret, hvorefter det føres tilbage til systemet – renset for slam og magnetit. Da delstrømsfilteret ikke er placeret i hovedkredsen, kan gennemstrømningen i filteret afbrydes, og filteret renses, uden at hovedstrømmen afbrydes.

Vedvarende reduktion af slamindholdet reducerer sedimentationen i varmevekslere, rør og andre komponenter, hvilket er med til at holde varmetransmissionen i topform og reducerer korrosionen i systemet. Ligeledes reduceres friktionen i mekanisk måleudstyr og fejl ved induktiv måling minimeres, hvorfor en mere pålidelig måling af energi forbruget kan opnås.

Magnetstavene i filteret er placeret i lederør, som styrer væsken igen-nem et magnetfelt, genereret af magneter med skiftende polaritet. Det-te inducerer et felt om selv de mindste partikler, og giver dermed en effektiv tilbageholdelse af partikler på ned til mindre end 1 mikron. Filteret vil aktivt tilbageholde ferromagnetiske partikler samt enkelt jern-oxider af typen Fe3O4, g-Fe2O4, d-Fe2O3 og andre blandingsoxider af Fe3O4, hvor spinelstrukturen FeO er substitueret af andre oxider, f.eks. CoO, MnO, NiO, ZnO, Cr2O3.

Magnetstaven er af typen HiFlux, som er specielt udviklet til formålet. Den har i forhold til traditionelt anvendte keramiske magneter 7 gange stærkere magnetfelt, hvorved både effektivitet og kapacitet er øget væsentligt.

Ikke magnetiske partikler tilbageholdes effektivt i filterposen. (Se endvidere datablad for filterposer).

HiFlux Filtration A/S producerer flere løsninger for disse applikationer, både som individuelle filtre eller som komplette systemer med pumper og måleudstyr – se datablade for HiFlux TM-P Unit, HiFlux Micro-Line 1050, HiFlux Micro-Line 1050 SS og HiFlux TP filtre eller få tilsendt speciel information om filtrering i energisystemer.

Kapacitet: 14 - 210 m3/h
Filtrering: 1 - 100 µm
Tryk: 10 bar
Anvendelse: Industri

Produktspecifikationer

HiFlux Standardfiltre type TM-P leveres i kulstof stål eller syrefast rustfrit stål i EN 1.4404.

tm-p magnet posefiltre

Kapacitet: (ved viskositet 1 cSt og 5 mikron filtrering)

Kapaciteten bør af hensyn til effektiviteten reduceres med 0,2% for hver °C temperaturen overstiger 100°C.

Det anbefales at dimensionere filterinstallationen udfra differenstryk 0,1 bar.

Yderligere information

Filtrering

30 – 2000 µm

Tryk

16 bar

Kapacitet

4,5 – 243 m3/h

Du kunne også være interesseret i...

 • Micro-line 1050 SS filter

  Kapacitet: 12 - 31 m3/h
  Filtrering: 1 - 1000 µm
  Anvendelse: Industri
 • TWP4 Rustfrie Posefiltre

  Kapacitet: 2 - 150 m3/h
  Filtrering: 1 - 1000 µm
  Anvendelse: Industri
 • TWP Rustfrie Posefiltre

  Kapacitet: 2 - 150 m3/h
  Filtrering: 1 - 1000 µm
  Anvendelse: Industri
 • MICRO-line 1050 filter

  Kapacitet: 12 - 31 m3/h
  Filtrering: 1 - 1000 µm
  Anvendelse: Industri

Jeg er interesseret i at høre mere

Find en HiFlux partner nær dig

HiFlux Filtration A/S er specialiseret i at levere filterløsninger til industrielle formål. Virksomheden kan tilbyde flere end 20.000 kombinationsmuligheder inden for udvalget af standard filtre. Samtidig løses utallige specialopgaver tilpasset behovene hos de enkelte kunder. Derfor er rådgivning og problemløsning en vigtig del af virksomhedens aktiviteter.

Find partnere