Skip to main content

Kvalitet

Kvalitet, præcision og ekspertise er grundelementer i produktionen hos HiFlux Filtration A/S

De høje kvalitetskrav til både produkter og service afspejles i virksomhedens certificering.

ISO 9001

Allerede i 1994 blev HiFlux Filtration A/S ISO 9001 certificeret af BVQI Denmark A/S, og systemet er siden løbende vedligeholdt og udbygget. – Se certifikat her

Klimaklar

HiFlux Filtration A/S deltager i et Klimaklar SMV-rådgivningsforløb, der skal være med til at styrke vores vækst og konkurrenceevne gennem Co2 beregning, klimastrategi og klimakommunikation.

Standarder og normer

Alle filtre fra HiFlux Filtration A/S opfylder gældende standarder og normer for trykbeholdere og er, hvor det er påkrævet, CE-mærkede i henhold til maskindirektivet, ATEX-direktivet etc.

Fødevarekontrol

HiFlux Filtration A/S leverer bla. filtre til fødevareindustrien og er derfor underlagt kontrol fra de danske myndigheders fødevarekontrol.

Se mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside eller læs vores seneste kontrolrapport