Skip to main content

HiFlux Filtration A/S – 60 års fødselsdag

– Heco til HiFlux fra 1959–2019

Startede som Heco

Heco’s grundlægger Henning Cornelius (1914-84) var maskinarbejder hos B&W og blev udlært i 1934. Senere uddannede han sig til maskinmester. Cornelius etablerede maskinfabrikken Heco i Vejle i 1959. Virksomheden startede inden for reparation og vedligeholdelse af industrimaskiner samt reparation af skibsmotorer i skibe, som anløb Vejle Havn.

Henning Cornelius udviklede en maskine til at renovere slidte skraberinge til pakdåser og tog verdenspatent på den. Allerede i 1959 kontaktede han de største danske rederier; ØK, A.P. Møller og Torm var blandt de første kunder.

I december 1960 beskæftigede seks ansatte sig med produktion af slibemaskiner og produktionen af stempelringe og skraberinge. Efter nogle år blev lokaliteterne i Vejle for små, og virksomheden flyttede derfor i 1973 til Løsning, hvor virksomheden lå i fire år. I 1977 flyttede man ind i egne lokaler på Hecovej i Hedensted.

Fra begyndelsen var kontakten til skibsindustrien vigtig, og der blev fremstillet en række produkter til værfterne. Disse produkter omfattede filtre til væsker – herunder kølevand, ballastvand, smøre- og brændselsolie. Filtrene blev en bestandig del af virksomhedens produkt program, men da skibsbygningen forsvandt fra Danmark, begyndte man for alvor at afdække markederne inden for industrien på land.

HiFlux Filtration A/S

Over tid fik aktiviteterne med væskefiltre større og større selvstændighed, både med hensyn til produktion, udvikling og markedsføring. I 2001 blev alle filter-aktiviteter løftet over i et selvstændigt selskab under navnet Heco Filtration A/S. I 2013 blev Heco Filtration A/S solgt fra til den daværende direktør og en lokal investor. Virksomheden skiftede samtidig navn til HiFlux Filtration A/S.

I dag ligger virksomheden stadig i Hedensted, men har fået plads til at udvikle sig i nye og større lokaler på Lundagervej 25A. Der er blevet plads til den vækst, som den tiltagende omsætning kræver, både i bemanding af produktionen samt på kontorerne – i den tekniske afdeling og i salgsafdelingen. Virksomheden er også ekspanderet internationalt, idet der er ansat en medarbejder i Holland til at varetage virksomhedens interesser dér.

HiFlux Filtration A/S har specialiseret sig i at levere filterløsninger til mange forskellige industrielle formål – såvel nationalt som internationalt.

Der bliver taget hånd om de ønskede tekniske specifikationer, produktkvaliteten er i højsædet – og et engageret team fra salgsafdelingen står klar til at hjælpe og vejlede kunderne – både før, under og efter indsættelse af et væskefilter i forbindelse med den enkelte kundes produktionsproces.

HiFlux Autoline xxl filter

HiFlux Filtration A/S betjener store dele af industrien med skræddersyede filterløsninger. Fokus er på udvikling og fremstilling af væskefiltre.

Rådgivning, problemløsning, montage og servicering er vigtige elementer i virksomhedens aktiviteter.