LSS 4 sifiltre

HiFlux LSS 4 Sifiltre er udviklet specielt for anvendelse som beskyttelsesfiltre for distributions- og transmissionssystemer i energisektoren.

Funktionsmæssigt anvendes filtrene til beskyttelse af pumper, varmevekslere, ventiler, kedler og rør mm.

I udformningen af filteret er der lagt vægt på at optimere gennem-strømnings forholdene således at der opnås maksimal kapacitet med mindst muligt tryktab over hele driftsperioden. Dette er opnået ved specielt design af filtersien, hvilket gør, at tilbageholdt snavs ikke fastholdes i eller på filteroverfladen, men bundfældes i enten filtersien eller filterhuset. Dette efterlader et aktivt og åbent filterareal i hele driftsperioden, og dermed et markant lavt energiforbrug samt længere intervaller mellem behov for manuel rensning. Effektiviteten af denne funktion er dog afhængig af orienteringen i filteret.

Energiforbruget til drift af LSS 4 filteret er typisk 25 – 35% lavere end konventionelle filtre og snavs samlere.

Filteret er designet med henblik på montering i forbindelse med rørbøj-ninger, og kan leveres med hængsling af låg orienteret i den retning, der er hensigtsmæssig.

Filterhuset er fremstillet af opsvejst certifikat stål og designet for kompakt installation i systemer med højt tryk og temperatur. Fremstillingen er omfattet af en høj kvalitetskontrol som omfatter materialekontrol med fuld sporbarhed, løbende proceskontrol, svejsekontrol i henhold til designnorm samt hydraulisk trykprøvning i henhold til EN 13445. Mate-riale certifikater EN 10204 3.1., NDT rapport fra svejsekontrol og EF overensstemmelseserklæring i henhold til PED direktiv 97/23/EF.

Filtersien er udviklet til at modstå kraftige påvirkninger fra større frem-medlegemer som med stor hastighed måtte blive ført gennem systemet. LSS 4 leveres som standard med filtrering 1 mm, 3 mm, 6 mm og 8 mm. Si-indsatsen er monteret i et skinnesystem, der sikrer en positiv tætning mellem si og hus uden lækage, ligesom det gør håndteringen af sien lettere i forbindelse med rensning af filteret.

Udluftning kan bygges ind i siden af filterhuset og muliggør tilslutning af udluftningskredsløb, som ikke skal demonteres ved rensning af filteret, da låget kan afmonteres frit.

Specialudførelse med hensyn til indbygning, kapaciteter, temperatur og tryk fremstilles i samarbejde med vor konstruktionsafdeling. Filteret fremstilles som standard i henhold til PED direktivet 97/23/EF

Kapacitet: 63 - 5280 m3/h
Filtrering: 1 - 8 mm
Tryk: 16/25 bar
Anvendelse: Industri
Kategori: Tag:

Produktspecifikationer

lss-4-sifiltre

Kapacitet: (som trykfilter ved differenstryk 0,1 bar og viskositet 1 cSt)

Yderligere information

Filtrering

30 – 2000 µm

Tryk

16 bar

Kapacitet

4,5 – 243 m3/h

Du kunne også være interesseret i...

  • LSS 1 sifiltre

    Kapacitet: 42 - 1140 m3/h
    Filtrering: 1 - 8 mm (RF 0,5 - 8 mm)
    Anvendelse: Industri

Jeg er interesseret i at høre mere

Find en HiFlux partner nær dig

HiFlux Filtration A/S er specialiseret i at levere filterløsninger til industrielle formål. Virksomheden kan tilbyde flere end 20.000 kombinationsmuligheder inden for udvalget af standard filtre. Samtidig løses utallige specialopgaver tilpasset behovene hos de enkelte kunder. Derfor er rådgivning og problemløsning en vigtig del af virksomhedens aktiviteter.

Find partnere